Zgjedhni pakon e preferuar

1
2
3
4
5

KARAKTERISTIKAT BAZIK STANDARD ADVANCED GOLD
Kapaciteti maksimal 100 MB 300 MB 1 GB 4 GB
Domain PO PO PO PO
Hosting Bazik Bazik Bazik Bazik
Email llogaritë 1 Deri në 3 Deri në 10 Pa limit
Shabllonet 2 4 8 5
Faqet dytësore Deri në 5 Deri në 15 Pa limit Pa limit
Gjuha e ueb faqes 1 1 3 3
Disejn që përshtatet PO PO PO PO
Optimizimi për makina të kërkimit PO PO PO PO
Disejni JO JO Disejn Grafik Bazik Disejn Grafik i Avancuar
Galeria JO JO PO PO
Forma e uebit JO JO PO PO
Integrimi i rrjeteve sociale JO JO JO PO
Formë e avancuar e kontaktit JO JO JO PO
Lista e produkteve JO JO JO PO
Listimi i ngjarjeve JO JO JO PO
Zgjedhje e shumtë e banerëve JO JO JO PO(3)
Zgjedhje e shumtë e dukjeve JO JO JO PO